அனைத்து பகுப்புகள்

ஈரப்பதமூட்டியுடன் கூடிய ஆக்ஸிஜன் ஃப்ளோமீட்டர்

வீடு> பொருள் > மருத்துவ எரிவாயு குழாய் > ஈரப்பதமூட்டியுடன் கூடிய ஆக்ஸிஜன் ஃப்ளோமீட்டர்

பொருள்