அனைத்து பகுப்புகள்

உறிஞ்சும் சீராக்கி

வீடு> பொருள் > மருத்துவ எரிவாயு குழாய் > உறிஞ்சும் சீராக்கி

பொருள்

ஃப்ளோமீட்டருடன் உறிஞ்சும் சீராக்கி


விளக்கம்

தி வெற்றிட சீராக்கி மருத்துவமனையின் பல்வேறு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய REG, OFF, FULL ஆகிய மூன்று ஒழுங்குமுறை முறைகளை வழங்குகிறது. DISS, OHMEDA, Chemetron, British, போன்ற பல்வேறு தரநிலைகளில் கிடைக்கிறது.

அம்சங்கள்:

முக்கியமாக ஆபத்தான நோயாளிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மாடல் SR-1 குழந்தைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படலாம்

Available gauges:0-160mmHg, 0-300mmHg, 0-760mmHg(SR-1)

0-760mmHg(SR-F2,SR-G3)

இலகுரக மற்றும் நீடித்த

இரட்டை அளவுகோல் mmHg,KPa

எளிதாக வெற்றிடச் சரிசெய்தலுக்கான பெரிய கட்டுப்பாட்டு குமிழ்

பாதுகாப்புப் பொறியானது கழிவு திரவம் வழிந்தோடுவதைத் தடுக்கிறது உறிஞ்சும் சீராக்கி

வண்ணக் குறியீடு ஓட்ட வரம்புகள் படிக்க எளிதானவை

ஆன்/ஆஃப் குமிழ் ஒரு சிறப்பு அம்சம், முன்கூட்டியே சரிசெய்யப்பட்டதை விரைவாக மீட்டமைக்க அனுமதிக்கிறது

வெற்றிட நிலை, சிகிச்சை தடைபடும் போது (SR-F2)

நுழைவாயில் இணைப்பு: G5/8'' புல் மூக்கு, CGA540, CGA870

விசாரணைக்கு